Advies/ondersteuning afwikkeling nalatenschap

Als beschermingsbewindvoerder/mentor en specialist erfrecht weten wij van Mensink & Stout precies waar u als bewindvoerder, curator of mentor in geval van een nalatenschap tegen aan loopt en aan welke verplichtingen u moet voldoen

Er zijn twee situaties te onderscheiden waarin u te maken kunt krijgt met een nalatenschap:

  1. De cliënt komt te overlijden;
  2. De cliënt wordt gerechtigd tot een nalatenschap.


De cliënt kom te overlijden
Wij krijgen vooral veel vragen van collega’s over dit onderwerp. Het bewind eindigt, maar de wet zegt dat de gewezen bewindvoerder verplicht blijft om al datgene te doen, wat niet zonder nadeel voor de rechthebbende kan worden uitgesteld, totdat degene die na hem tot het beheer van de goederen bevoegd is, dit heeft aanvaard. De taak van de bewindvoerder is geëindigd, maar er is nog wel een zorgplicht. Wat houdt dit nu precies in?  

Daarnaast is er nog een aantal zaken die geregeld moet worden en die aandacht behoeft. 

Na het overlijden van de rechthebbende, moet de bewindvoerder de eindrekening en verantwoording opmaken. Aan wie moet nou precies verantwoording worden afgelegd? En wat als er geen erfgenamen bekend zijn, wat moet de bewindvoerder dan doen?

Hoe zit het als de woningverhuurder de bewindvoerder verzoekt de woning van een overleden cliënt leeg te halen. Moet hij/zij daaraan meewerken? En mag de bewindvoerder informatie geven aan erfgenamen zonder verklaring van erfrecht?

We merken nogal eens dat bewindvoerders vaak door de bomen het bos niet meer zien.

U kunt bij ons terecht met uw vragen over dit onderwerp. Wij staan u graag te woord.

De cliënt wordt gerechtigd tot een nalatenschap
Als de rechthebbende gerechtigd is tot een nalatenschap is de bewindvoerder of curator degene die namens de rechthebbende ter zake optreedt. De bewindvoerder is dan  (mede) verantwoordelijk voor de afwikkeling of vereffening van de nalatenschap (samen met eventueel andere erfgenamen). Dit brengt vaak een hoop werk met zich mee en kan erg lastig zijn, zeker als de verhoudingen tussen de erfgenamen onderling niet goed is. Daarnaast  loopt de bewindvoerder het risico aansprakelijk te worden gesteld als niet op de juiste wijze wordt afgewikkeld. Basiskennis van het erfrecht is eigenlijk onontbeerlijk.

Het komt wel eens voor dat een rechthebbende is onterfd. Wanneer is er nou recht op de legitieme portie en wat is de omvang daarvan? De berekening van de legitieme portie kan heel lastig zijn en vergt goede kennis van het erfrecht.

De bewindvoerder dient zich ervan bewust te zijn dat voor de extra werkzaamheden die gepaard gaan met de afwikkeling van een nalatenschap of berekening van de legitieme portie in de meeste gevallen geen extra beloning kan worden gevraagd, zo leert rechtspraak.

Mensink & Stout kan u veel werk uit handen nemen en de nalatenschap, zo gewenst, van A tot Z afwikkelen. Ook kunt u bij ons terecht voor bijvoorbeeld de aangifte erfbelasting, of advies en ondersteuning indien u zelf de nalatenschap afwikkelt dan wel vragen heeft over aanvaarding of verwerping en vereffening van de nalatenschap. Wij leveren altijd maatwerk.

Het is ook mogelijk om als bewindvoerder/curator of mentor bij ons een training te volgen over het afwikkelen van nalatenschappen. Voor meer informatie klik hier.